Bokförlaget Semic, 2022-02-17

Bekämpa objudna gäster i din trädgård – med miljövänliga metoder

Susanna Rosén är trädgårdsjournalist och författare till flera populära böcker om växter, trädgårdsskötsel och naturlig odling. Den 15 mars utkommer hennes nya bok Skydda trädgården från skadedjur & ogräs. Boken tar upp naturliga metoder mot rådjur, sniglar, kirskål och andra objudna gäster.

Alla som odlar eller har en trädgård har ­någon gång fått besök av ovälkomna gäster. Det kan vara ett rådjur som har gett sig på tulpanerna eller trastar som har rensat bärbuskarna. Men även sniglar, bladlöss och andra mindre djur kan göra stor skada bland grönsakerna eller i rabatten. Och ogräs som kirskål, blomsterlupin och park­slide kan ta över en hel trädgård om de inte tas om hand i tid.

Skydda trädgården från skadedjur & ogräs bygger på miljövänliga metoder, som att bekämpa för hand eller att på olika sätt gynna djurens naturliga fiender. Försök att ligga steget före. Genom att sätta upp barriärer, locka nyttodjur till trädgården och odla växter som djuren inte tycker om kan många angrepp undvikas.

Om du ­jobbar tillsammans med naturen får du mer tid för njutning i din trädgård, och en blomst­­rande miljö som är trivsam för de pollinatörer som får dina träd och buskar att bära frukt.

Skydda trädgården från skadedjur & ogräs av Susanna Rosén utkommer den 15 mars. Bokens fotografier är tagna av författaren.

Press- och marknadskontakt:

Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se