Skicka in manus

Författardrömmar

Så skickar du in ditt manus

På grund av mängden manus som skickas in kan vi inte garantera ett personligt utlåtande, men vi tittar på allt och bedömer om det passar vår utgivning.

Författardrömmar

Tips och råd från coachen

Orientera dig gärna i Semics befintliga utgivning för att kunna bedöma om ditt manus kan vara av intresse för oss.

Bifoga ett brev där du berättar lite om dig själv och inkludera gärna ett synopsis eller enklare struktur för innehållet. Bifoga kontaktuppgifter inklusive e-postadress. Märk kuvertet ”Manus”. Beroende på arbetsbelastning kan det dröja innan du får svar.

Tyvärr kan vi inte bekräfta att vi mottagit ditt manus. Vi skickar ett skriftligt svar så snart redaktionen hunnit läsa din text. Vi vill helst kunna svara via mail – skickar du inte med någon mailadress kan det ytterligare förlänga svarstiden.

Observera att vi inte returnerar utskrifter – därför bör du inte skicka original, varken text eller bilder! Att vi inte kan återsända manus beror på att posthanteringen då skulle bli för tidskrävande.

Förlaget ansvarar aldrig för obeställda manuskript.

Bokförlaget Semic
”MANUS”
Box 1243
172 25 Sundbyberg

info@semic.se

Tips och råd från coachen