Bokförlaget Semic, 2022-02-11

Taltrast eller rödvingetrast? Upptäck din inre fågelskådare

I den här lättanvända och överskådliga fågelboken kan du lära dig mer om fåglarnas utseende och specifika läten. Du kan också läsa om deras val av föda, häckningsplatser, bo­byggande och vintervistelse.

Författaren och fotografen Jan Pedersen delar i Våra vanligaste fåglar även med sig av ett brett utbud av nya foton och en praktisk sångnyckel. I boken finns dessutom illustrationer som gör det enkelt att identifiera fåglarna.

När koltrasten sjunger sin vackra, melodiska sång vet vi att våren är här. Många av våra vanligaste fåglar finns alldeles nära oss – utanför fönstret, i trädgården, parken eller skogen. På en stolpe sitter gulsparven och räknar till sju och vid fågelbordet lyser domherrens röda bröst där han trängs bland grönfinkar och talgoxar.

Men alla fåglar är inte så lätta att känna igen, särskilt om de sitter hopkrupna eller snabbt gömmer sig bland grenarna. Gråsparv eller pilfink? Gransångare eller lövsångare? Taltrast eller rödvingetrast?

Jan Pedersen är fågelskådare sedan skoltiden och idag naturfotograf, författare och äventyrare. Han har arbetat med ringmärkning och inventeringar, senare även som tillsynsman och guide i svenska naturreservat. Författat talrika artiklar för dags- och facktidningar om fåglar, djur, natur, naturskydd och ekoturism.

Ur förordet:

Vad är då en fågelskådare? Är det en lite kufisk person som r r sig i vegetationen iklädd fältmässigt grönt med en avancerad kikare runt halsen? Eller är det någon som sitter hemma i köksfönstret och gläds över mesarna och gulsparven vid fågelbordet? Svaret år enkelt – det är alla vi som har n gon form av intresse av och fascination för fåglar.

I fågelskådandet finns också en stor upptäckarglädje. Det kan vara allt från en lätt hobby och lite kul information, till en livslång passion och en nyckel till att först vad som händer i naturen.

I Sverige häckar ca 250 av jordens ca 9 800 fågelarter. Att artbestämma fåglar är oftast enkelt när det rör sig om karakteristiska arter som skata eller koltrast. Men ibland kan fågeln sitta hopkrupen, ljuset kan vara dåligt eller miljön främmande.

Något av det svåraste är att bestämma vissa arter på deras sång eller läten. Därför tar den här boken bara upp de mest typiska dragen och lätena, som kan vara nog så svåra att identifiera för en nybörjare. Till hjälp med ljuden finns även en liten sångidentifieringsnyckel sist i boken.